Deltaş İnşaat

Prensibimiz

  • Konularında iyi yetişmiş, deneyimli personel ile çalışarak; tasarımda, üretimde, yapımda, montajda ve iş yönetiminde KALİTEYİ ön plana almak ve taahhüdümüzdeki işleri ZAMANINDA tamamlamaktır.
  • Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli analizlerinin yapılarak, çevrenin korunması ve toplam kalitenin iyileştirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir
  • Bu amacı gerçekleştirmek üzere, teknolojik gelişmeleri takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamı sağlayarak insan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçimi yaparak tasarım ve inşaat faaliyetlerinde, doğal kaynak kullanımının maksimum düzeyde tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlayarak çalışmalarımız sürmektedir.