Deltaş İnşaat

Vizyonumuz

  • Tüm müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktayız.
  • Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
  • Kaliteli hizmet sunmak amacıyla firma çalışanlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek.
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak.
  • Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkartmak.
  • Bu uğurda prensiplerimiz ve politikamızdan taviz vermemektir.